Hiệu Sách Cơ Đốc Bình An

Hiệu sách Cơ Đốc Bình An chuyên cung cấp Kinh Thánh, các ấn phẩm, vật phẩm và quà tặng Cơ Đốc (bao gồm sách bán, sách mượn (thư viện) và sách tặng).

Phương châm hoạt động của hiệu sách là lấy tinh thần phục vụ công việc Chúa làm trọng tâm, hướng đến mục tiêu hỗ trợ tối đa con cái Chúa để họ lĩnh hội được Lời Chúa và đường lối Ngài một cách thuận lợi nhất.

Chúng tôi, những người thiết lập xây dựng hiệu sách Bình An cùng cam kết với nhau vận hành hiệu sách theo đường lối Chúa, trong tình yêu thương và sự công chính của Ngài.

Ngoài việc cung cấp Kinh Thánh, các ấn phẩm, vật phẩm và quà tặng Cơ Đốc, Hiệu sách chúng tôi còn có trang bị phòng đọc cho những độc giả có nhu cầu đọc tại chỗ và có phòng Tâm vấn cơ đốc cho những độc giả có nhu cầu (đặc biệt là những độc giả đang có nan đề về gia đình, tài chính….).

Để hiệu sách ngày một đáp ứng được rộng hơn nhu cầu đọc và nghiên cứu đường lối Chúa, chúng tôi mong nhận được sự góp ý xây dựng từ các quý độc giả trong và ngoài Hội Thánh để chúng tôi ngày càng phục vụ được tốt hơn.