Hiệu Sách Tin Lành Bình An

Hiệu sách Cơ Đốc Bình An chuyên cung cấp Kinh Thánh, các ấn phẩm, vật phẩm và quà tặng Cơ Đốc (bao gồm sách bán, sách mượn (thư viện) và sách tặng).

Phương châm hoạt động của hiệu sách là lấy tinh thần phục vụ công việc Chúa làm trọng tâm, hướng đến mục tiêu hỗ trợ tối đa con cái Chúa để họ lĩnh hội được Lời Chúa và đường lối Ngài một cách thuận lợi nhất.

Bạn có nhu cầu cần Tâm Vấn Cơ Đốc không ?